Vad innebär sterilisering?

Sterilisering är ett permanent ingrepp för de personer som inte vill ha fler barn. Att göra en sterilisering kräver noga eftertanke eftersom att få tillbaka fertiliteten endast lyckas i vissa fall, och då endast hos män. Själva ingreppet görs genom en enkel och snabb operation.


Kvinnlig sterilisering

Så går operationen till

En kvinnlig sterilisering är lite mer komplicerad än den manliga men kan göras på två sätt.

Eftersom att äggledarna sitter inne i kroppen kan man antingen utföra steriliseringen med en titthålsoperation där man går in och klipper av äggledarna.

Det andra alternativet är att man stoppar in en mjuk spiral i äggledaren som efter en tid växer ihop med vävnaden. Detta förhindrar att spermier kan ta sig in i äggledaren och där befrukta ett ägg.

Fördelar med sterilisering

Det är ett väldigt säkert skydd mot graviditet. Du påverkar inte heller din sexuell lust eller dina hormoner.

Ångra sin sterilisering?

En kvinnlig sterilisering går inte på något sätt att göra ogjord, däremot kan du bli gravid med hjälp av provrörsbefruktning. Om du bestämmer dig för att du vill bli gravid med hjälp av en provrörsbefruktning trots att du själv valt har steriliserat sig, får du bekosta hela provrörsbefruktningen själv.

Manlig sterilisering

Sterilisering manlig och kvinnligSå går operationen till

Vid manlig sterilisering klipps sädesledarna och ändarna bränns därefter ihop. Detta för att förhindra att spermierna tar sig ut.

Det tar ett tag innan du blir steril

Efter ingreppet är man inte steril på en gång eftersom att det fortfarande finns spermier i systemet. Efter några utlösningar försvinner de kvarvarande spermierna.

Påverkar inte sexlusten

Att sterilisera sig är ett mycket säkert sätt att försäkra sig om att inte få fler barn. Det positiva är att varken sexuella lust eller hormoner blir påverkade.

Ångra sin sterilisering?

Vid en manlig sterilisering kan man i vissa fall återfå fertiliteten genom att sy ihop sädesledarna igen. Men detta är i sällsynta fall. Steriliseringen är en permanent ingrepp och det är svårt att få tillbaka fertiliteten.

Priset varierar i olika landsting

Vad en sterilisering kostar beror på vilket landsting du bor i.

I många landsting är det gratis. Där behöver du bara betala patientavgiften. Detta gäller i följande landsting: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

I de andra landstingen kostar det mycket mer. I Kalmar kan det kosta upp mot 15000 att sterilisera sig som kvinna. Läs mer här om vad det kostar landsting för landsting.

Jämtland utför inte steriliseringar överhuvudtaget.

Om du vill sterilisera dig

Kontakta ett sjukhus eller få en remiss från en husläkare.