Sterilisering av män

Sterilisering, vasektomi, utförs på ungefär 3600 män varje år i Sverige. Det är ett säkert och livslångt preventivmedel. Potensen påverkas inte.


sterilisering av män

En säker och effektiv metod för dig som vet att du inte vill ha (fler) barn.

Så går en vasektomi till

Spermierna bildas i testiklarna för att sedan via sädesleden nå urinröret vid utlösning.

Men i en sterilisering så gör man under lokalbedövning så att spermierna inte kan nå urinröret. Detta genom att skära av sädesledarna. Men ingenting tas bort så som testiklar eller liknande.

Vad händer med spermierna som inte kan komma ut?

Spermierna som bildas i testiklarna tar kroppen istället hand om och bryter ner.

Får jag fortfarande utlösning?

Du kommer fortfarande att få utlösning eftersom både prostatan och sädesblåsorna fortsätter att producera vätska. Men mängden utlösning minskar med ungefär fem procent.

Påverkas potensen?

Testiklarna tas inte bort och potensen påverkas inte av en sterilisering. Du har exakt samma sexuella kapacitet, känslighet och produktion av könshormoner som innan.

Efter operationen

Du kan gå tillbaka till arbetet relativt snabbt, bara efter några dagar. Det kan kännas svullet och ömt några dagar framöver. Vänta med bad och simning i ungefär en vecka. Men duscha går bra redan dagen efter.

Tre månader efter steriliseringen får du lämna spermaprov för att se att operationen lyckades och att det inte kommer fram några spermier i samband med utlösning.

Att ångra sig

Det finns en chans att få barn igen trots sterilisering. Sädesledarna sys då ihop igen. Men fruktsamheten blir kraftigt nedsatt och det finns en risk för att du inte kan få barn. Tänk därför noga igenom ditt beslut.

Fördelar och nackdelar med vasektomi

Fördelar
  • Enkel och säker operation
  • Den sexuella lusten, känsligheten och potensen påverkas inte. En del kan till och med känna en ökad lust efteråt.
  • Det finns inga kända komplikationer
Nackdelar
  • Det finns en risk för graviditet på 0,1 procent under ett år. Detta är dock en liten risk om man jämför med preventivmedel så som p-piller som har 1-3 procent.
  • Två tredjedelar av alla män bildar antikroppar mot spermier efter en vasektomi. Detta påverkar dock inte hälsan.
  • Om du ångrar dig så är det väldigt svårt att återskapa fruktsamhet. Därför måste du vara säker innan du steriliserar dig.

Om du vill sterilisera dig

Du måste vara 25 år för att få sterilisera dig i Sverige. Är du mellan 18 och 25 år så krävs ett tillstånd från Socialstyrelsen för att du ska få sterilisera dig.

Vänd dig då till en vårdcentral så att du kan få en remiss till en kirurgimottagning eller till en urolog. Ibland kan du också kontakta dessa mottagningar på egen hand genom en egenremiss.

Innan steriliseringen får du ett obligatoriskt samtal med en kurator eller en läkare för att diskutera konsekvenserna av en sterilisering.