Steriliseringslagen

Steriliseringslagen är den lag som reglerar vem som får sterilisera sig och när man som tidigast får göra ingreppet.


Lagen om sterilisering

SteriliseringslagenSterilisering regleras med en lag som heter steriliseringslagen. Lagen gäller de ingrepp av könsorganen som innebär att man inte längre kan få biologiska barn. Däremot gäller inte lagen om ingreppet sker på grund av sjukdom.

Lagen bestämmer även att det endast är personer över 25 år som frivilligt får sterilisera sig och om personen i fråga skulle bli nekad ska det ske en prövning hos Socialstyrelsen.

Vill du sterilisera dig efter det att du fyllt 18 år får du själv skicka in en ansökan till Socialstyrelsen. 

Ansökan beviljas dock endast om:

1. Personen har ökad risk för att genetiska medföra psykiska störningar, sjukdom eller vanställning.

2. Det är en kvinna som genom graviditet riskerar att mista livet, hälsan eller utsättas för allvarlig fara.

3. Vid könsbyte.

Vem får utföra ingreppet?

Det är endast läkare vid ett allmänt sjukhus eller vid privatklinik som får utföra en sterilisering. Skulle denna lag överskridas är straffet böter eller fängelse i max sex månader.

Blanketter – att skriva ut och skicka in

  • Blankett för ansökan för tillstånd av sterilisering.
  • Blankett för läkarutlåtande att bifoga ansökan om sterilisering.