Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om sterilisering.


1. Får jag fortfarande mens efter sterilisering?

Ja, du får fortfarande mens efter din sterilisering. Steriliseringen påverkar varken dina hormoner, din mens eller ditt sexliv. Allt kommer att vara som vanligt – du har då bara ett säkert skydd mot graviditet.

2. Finns det några biverkningar av att sterilisera sig?

Vid en manlig sterilisering kan kroppen bilda antikroppar mot spermierna. Men detta påverkar inte hälsan. Vid kvinnlig sterilisering finns den en risk för blödning och i dessa fall krävs en bukoperation. Vid kvinnlig sterilisering krävs också narkos vilket i sig kan medföra risker.

3. Vad kostar det att sterilisera sig?

Vad det kostar beror på vilket landsting du tillhör. I vissa landsting behöver du endast betala för patientavgiften vilket är max 1100 kronor. I andra landsting så som Kalmar kan du behöva betala uppemot 15 000 kronor. Här kan du kontrollera vad det kostar i just ditt landsting.

4. Hur påverkas sexlivet av en sterilisering?

Varken hormoner, lust, känslighet eller potens påverkas.